Panel 1: DEĞERLER EĞİTİMİ

-

Prof. Dr. Ahmet DOĞANAY (Moderatör)


Konu

-


speaker image


Prof. Dr. Ahmet DOĞANAY (Panelist)


Konu

Sosyal Bilgilerde Değerler Eğitimi


speaker image


Prof. Dr. İsmail Hakkı DEMİRCİOĞLU (Panelist)


Konu

Tarih Eğitimi ve Değerler


speaker image


Prof. Dr. Handan DEVECİ (Panelist)


Konu

Temel Eğitimde Değerler Eğitimi


speaker image


Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kadir ULUSOY (Panelist)


Konu

Değerler Eğitiminin Önemi


speaker image


- Adnan MEHEL (Panelist)


Konu

Bir Değer Olarak Tarihte Türk Okçuluğu


speaker image
Panel 2: EĞİTİM ARAŞTIRMALARINDA YÖNELİMLER

-

Doç. Dr. Nil DUBAN (Moderatör)


Konu

-


speaker image


Doç. Dr. Emre ÜNAL (Panelist)


Konu

Nitel - Nicel Araştırmalar


speaker image


Doç. Dr. Nil DUBAN (Panelist)


Konu

"Karma Yöntem" – "Eylem Araştırması"


speaker image